Vol 1, No 2 (2016)

Table of Contents

Research Article

Kapak/Künye PDF (Türkçe)
Editör /Editor
Toksisite düzeyinde bor uygulamalarının besin çözeltisi koşullarında hibrit mısır çeşitlerinin anatomik özellikleri üzerine etkisi / Effect of boron toxicity on the anatomical features of hybrid maize varieties grown in nutrient solution culture PDF (Türkçe)
Mehmet Hamurcu, Canan Özdemir, Okan Koçabaş, Erdoğan E. Hakkı, Tijen Demiral, Sait Gezgin
Borun ratlarda embriyo morfolojisi üzerine etkisi / The effect of boron on embryo morphology in rats PDF (Türkçe)
Hasan Hüseyin Demirel, Metin Erdoğan, Cevdet Uğuz, Yuksel Agca, Gamze Dal, Sinan İnce
Bor gübrelemesinin Trakya yöresinde ayçiceği verimi üzerine etkisi / Effect of boron fertilizing on sunflower yield in Thrace region PDF (Türkçe)
ilker Kurşun, Mehmet Ali Gürbüz, Emine Günay, Yalçın Kaya, Göksel Evci, Sami Süzer, Veli Pekcan
Titreşim karıştırmalı bilyeli değirmende sodyum borhidrür üretiminde borat kaynağı olarak susuz boraks ve sodyum metaboratın karşılaştırılması / Comparing of using dehydrated borax and sodium metaborate as borate source for sodium borohydride... PDF (Türkçe)
Ali Karaduman, Aybala Gençaslan
Ameliorative effect of boric acid against nicotine-induced cytotoxicity on cultured human primary alveolar epithelial cells PDF
Hasan Türkez, Mehmet Enes Arslan, Özlem Özdemir, Olfa Chikha
Determination of mass transfer coefficients of 10B and 11B isotopes on chelating and weak base anion exchange resins PDF
Gonca Sağlam, Zeynep Aktosun, Gülşah Özçelik, Ahmet Rıfat Özdural

Review Article

Environmentally friendly material: Hexagonal boron nitride PDF
Nuran Ay, Gökçe Mehmet Ay, Yapıncak Göncü
Bor bileşiklerinin özellikleri, üretimi, kullanımı ve nükleer reaktör teknolojisinde önemi / Properties, production, uses of boron compounds and their importance in nuclear reactor technology PDF (Türkçe)
Tuğba Deniz Tombal, Şafak Gökhan Özkan, İlgin Kurşun Ünver, Ahmet Erdal Osmanlıoğlu


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.
© 2015 All Rights Reserved
National Boron Research Institute